پیام رسان گپ | فراتر از ارتباط

پیام‌رسان گپ Cloud-based و کاملا رمزنگاری شده بر پایه فناوری‌ و پروتکل‌های نوین Messaging و به صورت Cross Platform برای Android،IOS ،Windows ، Mac ، Web به شکل Multi Device پیاده سازی شده است.